Giới Thiệu

Giải pháp eKYC của Innotech Việt Nam mang tính chuyển đổi số hoàn toàn với độ xác thực cao
cho các quy trình onboarding và thẩm định cho vay đối với các tổ chức: ngân hàng, ví điện tử, cho vay tài chính.
Do đó, chúng tôi tự tin có thể giúp bạn xây dựng một giải pháp eKYC toàn diện.

Liên hệ với chúng tôi

Giải Pháp eKYC Toàn Diện Nhất Tại Thị Trường Việt Nam

  • OCR
  • Face Matching
  • Liveness Detection
  • Fraud Detection
  • E-Signature
Xem thêm