Category: Uncategorized

EKYC – ĐỊNH DANH KHÁCH HÀNG ĐIỆN TỬ – KHÓ KHĂN CỦA NGÂN HÀNG Tháng Mười 12, 2020

EKYC – ĐỊNH DANH KHÁCH HÀNG ĐIỆN TỬ – KHÓ KHĂN CỦA NGÂN HÀNG

eKYC định danh khách hàng điện tử đang là một từ khóa hot được tìm kiếm nhiều đối với những tổ chức ngân hàng tại Việt Nam hiện nay khi thông tin từ dự thảo Ngân Hàng Nhà Nước cho phép hoạt động mở tài khoản ngân hàng không cần gặp mặt trực tiếp vào tháng 05/2020. Hãy cùng Innotech Việt Nam mổ xẻ những thách thức đối

Read More